Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1398 Pisarz: 7 Numer roty: 71
Item ducit testes Velislaus de Ruchoczino erga Jaroslaum de Czolowo: primus Volimir de Meskouo, secundus Nicolaus de Ossek, tercius Thomislaus Roszenski, quartus Olszam de Buskowo, quintus Wincencius de Stralkowo, sextus Dzywissz Stralkowski – Rotha:

Tako (mi) [nam] pomozi bog + iaco geʃt to
mey rodzini veliʃlaw y mego ʃcitha