Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1422 Pisarz: 29 Numer roty: 709
Rotha Henrici:

Tako nam pomoʃzy etc. yako
tho ʃwyadczymi y o tem [wÿe]
wÿemy czʃo pan Jandrzich
czÿandzal tho czÿødzal w
tem leʃzye ktorego bil wdzer
ʃzenýu poʃwem dzadu ý
otʃzu dotich myaʃt. ...