Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1422 Pisarz: 29 Numer roty: 708
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwyadczø gdy yacuʃz
chczal dzÿandzancz clÿmka , tam
clÿmek czʃo copal tho copal na
ʃwem (naprawem) [a vyaʃdowý nýczʃ nye]
...


Induccio Clementis de Vangri. Testes Clementis de Vangri ad instanciam Jacussii de Gunycze: primus Petrus de Nadarszyce, secundus Mathias familiaris domini Burczkonis, tercius Dobromýr de Staw, quartus Andreas scultetus de Gosdowo, quintus Thomas de Drachowo, sextus Dobeslaus Cosczanczycz, qui sedet in Gorasdowo.