Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 704
Induccio Wangri. Testes pro parte Laurencii de Wangri ad instanciam Andree Szrocosz de ibidem: primus Petrus de Nadarszycze filius Szoleczszkýego, secundus Martinus de ibidem, tercius Jaroslaus de Coszczýankÿ, quartus Petrus de Wangrý filius Woythkonis, quintus Mathias de Goszdowo scultetus, sextus Dobromyr de Staw — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako wawrzy
necz zbraczø ieʃt bliʃʃzý teÿ czø
ʃczy yøʃz Srocoʃz v Micolaya cu
pil crwÿø przyrodzenýa [po babe]