Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 703
Woyczechowo. Rotha, qua iurabit nobilis Typhan de Woyczechowo ad instanciam Nicolai de Lowyanczicze ad proximos terminos particulares:

ÿakom nyewrøczil Mi
colaÿa do Olbrachta wdzewýancz
grzywen, y wetrzý grziwný pocupu