Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 700
Induccio de Cecuszewo. Testes Derslai de Cecuszewo ad instanciam Johannis de Vnýa kmethonis: primus Nicolaus de Grabýonky, secundus Johannes de Falicowyce, tercius Wroczlaw de Falicowice, quartus Andreas de Malochowo, quintus Jaroslaus de Goczalkowo, sextus Laurencius de Malochowo:

yako tho ʃwyadczø yako tha
lanka ieʃt dzerʃkowa anýe Ja
nowa aný mu gýe dal