Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 696
Bernartky. Rotha, qua iurabit Adam de Bernartkÿ ad instanciam Johannis de Jaroslawyecz ad proximos terminos particulares:

Tako mu etc. yakom nýewrø
czil Jana Jaroʃlawʃkego we
dwadzeʃcza grzýwen poʃpolitich
... naprzecziw Janowy Ber
nartʃkemu