Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 695
Grabowyecz. Nota nobilis Bartholomeus de Grabowyecz habet adducere Borzislaum et Pyotrkonem de ibidem divisores ad instanciam Jacussii Jaòzdz de ibidem, qui iurare debent:

Tako nam etc. yakoʃmy bili
dzelczamy mýedzy Jacuʃʃzem a ba<...>tlomyeyem yroʃdzeliliʃmy ge wy<...>cugim dzalem, a thý trzi doby
porøbyone a [trzecz] cztwarthy
obrobýonÿ bili wdzelnyczy Bar
thlomyeÿewÿ , czʃo woʃny oglø
dawal.