Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 694
Testes pro parte Barthossi de Grabowyecz ad instanciam Mathie de ibidem: primus Jacussius de Meczewo, secundus Dobrogostius, tercius Andreas de Woÿacewo, quartus Johannes Gandkowsky, quintus Jacussius Sÿekyrka, sextes Johannes de Wydzerzewyce — Rota:

[yako] yʃz Bartholomey dal na
dzedzicztwo na grabowÿecz na macz
kowø czanʃcz cztiri adwadzeʃcza
grziwen groʃʃzý, y cobilø ʃwye
rzepø