Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 693
Testes pro parte Czaslai de Grabowyecz contra Mathiam de ibidem: primus Vincencius de Meczewo, secundus Dossz de Rogalyno tercius Bogussius de Sÿekyrky, quartus Albertus Owyeczka de Conarzewo, quintus Volymir de Slachczyno, sextus Nicolaus de Gandkowo:

yako tho ʃwyadczø yʃze Czaʃla<...>
dal cztiri adwadzeʃcza grzÿwen
na grabowyecz na maczkowø
czøʃcz ʃzyrokich groʃʃzý