Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 692
Induccio Cecuszewo. Testes Derslai de Cecuszewo ad instanciam Staszkonis de Vnýa: primus Nicolaus de Staw, secundus Mathias de Chwalicowice, tercius Andreas de Malochowo, quartus Sandiuogius de ibidem, quintus Venceslaus de Staw, sextus Passzek de Malochowo — Rotha:

yako tho swyadczø yako dzerʃzek
nÿedal Staʃzkowy løkÿ nawydzerʃze
nÿe do pÿøczÿ lath a nýe wʃzyøl
mu gýe wedwa latha do wydzerʃ
zenya [a] anÿ gýe vʃzitka ma
yako ʃzeʃcz grzywen