Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 687
Lipe. Testes Drogoslai et Jacussii de Lipe ad instanciam Swyanchne sue sororis: primus Albertus Borcowský, qui presens fuit, secundus Miroslaus Psarský, presens, tercius Slawobor Skobýeszewskÿ, qui presens fuit, quartus Raczibor de Zgrodzewo, quintus Andreas eius frater germanus, sextus Stanislaw Zgýrza de Zgýrzyce — Rotha:

yakoʃmý przitem bili ÿako
Jacuʃʃz zdrogoʃlawem nýe
obýeczali ʃwe ʃzýeʃtrze trzi
naʃcze loket ʃukna, col
drý tawczane, ý cztiri po
duʃzek tawczanich, czepcza
poʃtawczewego gdi yø
zamøʃz dayali. ...