Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 29 Numer roty: 686
Induccio Slup. Testes Bronissii de Slup ad instanciam Nicolai de Poswýantne et Johannis kmethonis: primus Pacoslaus de Grodzecz, secundus Naszyøgnøw de Czartky, tercius Albertus de Ganszyorowo, quartus Otta de ibidem, quintus Petrassius de Slachczyno, sextus Baranek de Grodzecz — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako Broniʃz
nýeodpuʃczil teÿ wÿný kmyoto
wycem Janowý a mycolaýewý
na mowø podʃandkowø a
ný gich rancoýmyam