Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 685
Lgowo. Rotha, qua iurabit Michael de Lgowo ad instanciam heredum de Brzostkowo sic, quod incipienda a primo signo, quod ministerialis personaliter signavit inter Ganczewo et Coczmowo ex una et Lgowo et Byesdzadowo:

[yako] Tako my
etc. yako czʃom ÿal thom
ÿal prawø granýczø. ...