Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 684
Czelmyce. Rotha qua iurabit nobilis Henricus de Czelmyce ad instanciam Wylczkonis:

yakom po Elʃczy
nýe ʃzmeýerczÿ nýe ʃachowal
nýczʃey gyey wyprawy mÿmo
wos czʃoʃmy wraczal, gedno
tho czʃo mý prawo przicaʃa
lo alem ʃpelna wroczil, aný
[vʃ]