Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 683
Induccio Coszmin. Nota providus Petrus prothoconsul de Coszmin habet producere sex cives de civitate murata ad instanciam nobilis Barthossii de Curnik, quorum rotha sequitur:

Tako gym pomoʃzy
etc. yako tho ʃwyadczø, yako
pÿotr Burmyʃtrz zcoʃzmyna za
chowal ʃzýe czʃnýe a dobrze w
mýeʃcze wcoʃzmynýe a nýe
ieʃt ʃzadnego dobrego zdraczcza.