Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 682
Grabowyecz. Nota nobilis Bogussius de Grabowyecz habet iuramentum prestare ad instanciam Vyrzbyanthe de ibidem:

ÿa
ko ten kon bil tako dobri
yako trzi grzywnÿ