Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 681
Thomÿce. Item eadem domina iurabit:

yʃzem nyeʃachowala ʃwego mø
ʃza ʃcarbu ʃzyedmÿdze
ʃzanth grzywen aný gich
vʃzitka ma.