Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 678
Induccio Dunynowo. Testes nobilis Sandiuogii de Dunÿnowo ad instanciam Stankonis kmethonis de ibidem: primus Paszek de Zdzychowÿce, secundus Przibislaus de ibidem, tercius Mathias de Bagrowo, quartus Andreas de ibidem, quintus Beruoldus de Wÿslawice, sextus Jaroslaus de Zolcze — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako San
dz%woý nyeodwabýal czalad
nýka Stankowego a ný do
nýego ʃlal podlug prawa