Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 677
Mýeszcowo. Rotha, qua iurabit Zophia de Myeszcowo ad instanciam Swyanthoslai de ibidem:

Jakom [nyeʃabila dzeʃanczy
bobrow a] czʃo zabiti Bobri ywy
drÿ tho ʃabythý namem anýe
Swyanthoʃlaowem