Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 676
Szyrcowo. Rotha, qua iurabit virtuosa Margaretha de Szyrcowo ad instanciam Andree kmethonis de Raszewy:

yakom wydzerʃzala
trzi latha (pocoyne) tho czʃo wʃzyøla
yandrzeýewy