Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 675
Induccio Szolowo. Testes honorabilis domini Janussii de Szolowo ad instanciam Thomislai de Redzlawkowice: primus Samborius de Malochowo venator Kalisiensis, secundus Thomislaus frater eius castellanus Dzbancensis, tercius Nicolaus de Tharszice, quartus Dobeslaus de Grodzecz, quintus Olbracht de Placzky, sextus Nicolaus de ibidem — Rotha:

yako thomiʃlaw ʃwými po(mo)cz
nikÿ, ʃam, wpýanczv awe
dwudzeʃtu (podleyʃzimi) odbil czanʃø gwal
tem (pýotrowý ) (czeladnýkv) lu
dzem kzandza Januʃzew a
wtem dana rana pyotrowý
[or] nakzøʃzem orødzu