Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 673
Nadarszice. Rotha, qua iurabit Woyslaus ad instanciam Nicolai de Pyetrzikowo:

yakom
nyetargal mýcolaÿa a nÿm
go wbloto ʃconÿa [ʃwalm]
ʃepchnąl wbloto.