Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 671
Induccio Grabyonowÿ. Testes Thomislawe de Grabyonowyc /…// ad instanciam Nicolai de Falicowice, /primus// Nicolaus Grabyonowsky, qui presens fuit, secundus Johannes Orzeskowycz de G/rzi//bowo, tercius Johannes Symunowyc/z// de Grzibowo, quartus Johannes Grczon/o//wycz, quintus Janussius de ibidem, sextus Stanislaus de ibidem filius Mathie — Rotha primi:

yako przitem bil[i] yʃze Micolay
odbil cząʃzø gwaltem Thomiʃla
wýe y nyechal gýe dacz