Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 667
Induccio Vangri. Testes Nicolai de Vangri ad instanciam Clementis de ibidem: primus Jacussius de Staw, secundus Petrus de Scampe, tercius Nicolaus de Scampe, quartus Mathias de Nadarszyce, quintus Marcussius de Micolaýewyce, sextus Jasszek de ibidem — Rotha:

yako acz czʃo vczinil mýcolaý [vczinil]
climkowÿ tho vczynil zaÿego poczøt
kem yʃzmu czøʃzø odbyyal y rany
mu dal