Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 663
Rotha Micolayewyce. Item nobilis Stanislaus de Micolaÿewyce habet prestare iuramentum ad instanciam Nicolai de Grodzewo ad proximos terminos particulares sub hac forma:

Tako mi etc. yako
mi ranczyl [l] na panʃkýe ʃka
zanye [na p] wʃzeʃczý nyedzel
na grzywna a on nyebyl na
panʃke ʃkazanýe