Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 662
Induccio Pysdrÿ. Testes Mathie Cruk de Pysdry ad instanciam Petrassii de Choczycza: primus Thomek Goczalkowsky, qui presens fuit, secundus Woyslaus de Curowo, qui presens fuit, tercius Abraham de ibidem, qui presens fuit, quartus Martinus de Malochowo, quintus Petrus Czelmowsky, sextus Przetslaus de Malochowo — Rotha:

yakoʃmý przitem bili yako Ma
czey Cruk doʃzycz vczinil pyo
traʃzewÿ choczyczʃkemu zapoʃzag
yego ʃzyoʃtri ý otho gý proʃno
puʃczil. ...