Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 661
Gorzyce. Rotha, qua iurabit nobilis Bodzantha de Gorzyce ad instanciam Johannis et Michaelis kmethonum de Colaczkowo ad proximos terminos particulares:

Tako
mu etc. yakom ʃaýøl dzewyan
czoro konÿ Janow(ich)a mycha
lowich na ʃweý løcze athy
conÿe vczynili mÿ ʃzcodi
yako ʃzeʃcz grziwen