Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 660
Induccio Dunynowo. Testes Sandiuogii de Dunynowo ad instanciam Stanislai kmethonis de ibidem: primus Dobeslaus de Cosczankÿ, secundus Nicolaus de Parusowo nepos Michaelis Barthsky, tercius Petrus de Ganszorowo, quartus Vincencius de Micolayewyce, quintus Bartholomeus Jelythowsky, sextus Jacussius de Bagrowo — Rotha:

yako Staniʃlaw býeʃzal naʃandzy
wogewø pløʃu y ranil mu pa
rombky, ynaʃamego vderzyl ka
menem yʃzyekýrkø, atamo acz mu
ʃzye czʃo doʃtalo tho mu ʃzye do
ʃtalo zaýego poczøtkem.