Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 657
Coszmin. Testes Katherine civi (!) de Coszmin ad instanciam Vincencii de Raszewy: primus Gywan de Chwalanczyno, secundus Zdzych advocatus de Potharszycza, tercius Benak de Jaraczewo, quartus Petrus de Copaszyce, quintus Przethslaus de Prussi, sextus Koth de Prussi frater Przethslai — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako katha
rzÿna zaplaczila dzewyancz grzi
wen yʃzeʃcz groʃʃzÿ poʃpolitich
penandze zawyanczencza wkto
re gyø bil wranczil do gløba