Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 655
Rota subsequencium testium:

yako tho ʃwyadczø yako hanka
bila ʃzywa mýmo trzi latha [ʃ]
poʃwem møʃzv ʃzmerczÿ a y cze
leÿ czʃo gÿø bil poʃwal, poʃwem
kthori [ʃobye] wʃzyøl pan Nakel
ʃky z panem ʃzandza ponanʃky w
rancze [temu] ten poʃew bil wý
ʃzedl po trzech leczech gýeÿ mø
ʃza ʃmyerczÿ


Induccio Krzan, Testes Sandiuogii de Krzan ad instanciam Czeleý de Lobes: primus Nicolaus de Tharszyce, secundus Vincencius de ibidem, tercius Otta Pruszynowsky, quartus Thomislaus de Nadarszyce, quintus Jaszek Yedleczsky, sextus Petrassius de Choczycza.