Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 652
Vangri induccio. Testes Nicolai de Vangri ad instanciam Olexii kmethonis de Sobyeszyrzne: primus Andreas de Vangri, secundus Drogoslaus de ibidem, tercius Nicolaus eius frater, quartus Derslaus de Staw, quintus Paulus Swadzelka de ibidem, sextus Lauroncius de ibidem — rotha:

yako Micolaý nýewʃzyøl wedwu
dzeʃtu, rib olexemu yako trzÿ
grzywnÿ gwaltem nadobrowolne
drodze