Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 649
Induccio Grodzecz. Testes Bodzanthe eiusdem ad instanciam Stanislai prenotati: primus Albertus de Bagrowo, secundus Laurentius Myenýszewsky, tercius Naszyognew de Czartky, quartus Stanislaus de Chudzyce, quintus Albertus frater Nicolai Srapka, sextus Derslaus de Czartky — Rotha:

yako Bodzantha nyepobral polu
copya drzewa Staniʃlaowy gy
ʃdebnego chøʃzyebną rzeczø