Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 648
Induccio Grodzecz. Testes Bodzanthe de Grodzecz ad instanciam Stanislai de ibidem: primus Grzymala Johannes de Mroczky, sed est sibi compater, secundus Stanislaus de Chudzyce, tercius Nicolaus Szrapka, quartus Bartholomeus de Bagrowo, quintus Nicolaus de Zdzychowice, sextus Jacussius de Bagrowo — Rotha:

yako [cz] Bodzantha nýeporambil
trzi mandelew drzewa yʃzeʃczo
ra, Staniʃlaowy ale czʃo rąbil
tho rambil naʃwem.