Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 646
Induccio Nadarszice. Item testes Hancze conthoralis Nicolai de Nadarszice ad instanciam Jaroslawe de ibidem: primus Johannes de Nadarszyce, secundus Martinus de ibidem, sed est sibi frater, tercius Wyslaus de ibidem, quartus Dobek de ibidem, quintus Marcussius Micolaÿewskÿ, sextus Andreas Vangersky Srocosz — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako tha
czanʃcz oktorø Jaroʃlawa zalo
wala na hankø othø cząʃcz
[ob] otbycze pyʃano wprziʃan
dnem liʃcze