Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 645
Induccio Brodowo. Testes nobilis Alberti de Brodowo ad instanciam Katherine de Nyetrzanowyce: primus Naszyøgnew de Czartky, secundus Staszek Golczewsky, tercius Johannes Golczewsky, quartus Gregorius Vyslawsky de Golczewo, quintus Johannes Golczewsky, de Wrzesna willa, sextus Nadarsza de Malczewo frater Jandriczcze — Rotha:

yako tho ʃwyadczø czʃo [katharzý
na ʃzalowala na pana Brodow ]
mýlay ʃzalowal ot katharzynÿ
ʃwey ʃzoný na Brodowʃkego bi
gyeý poʃczwal gąʃzý gwaltem temu
mýnøly trzy latha nÿʃz obʃzalo
wano