Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 643
Induccio Cromolice. Testes Bronissii de Cromolice ad instanciam Andree kmethonis de Vyekowo: primus Wyrzbantha de Crothoszyno, Nicolaus de Wygonowo secundus, tercius Czema de Sroky, quartus Benak de Wygonowo, quintus Nicolaus Cobilinsky, sextus Andreas filius advocati de Cobilin, qui presentes fuerunt:

yako przitem bili yʃze Broniʃz
nÿe [p] wʃzyøl dwudzeʃtu owyecz
Jandrzeyewy a nÿ gich vʃzytka
ma yako trzÿ grzywnÿ