Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 641
Alii in testimonium nobiles: primus Johannes de Grzibowo, secundus Johannes de ibidem, tercius Philippus de ibidem, quartus Stanislaus Grzibowsky, Albertus Ganszorowsky quintus, sextus Staòzek Zoleczsky:

yako ʃwyadczø yako nyemyr nye
myal nygdi dze[d]czancza wopyecanýv
a ny mu ʃtraczil czterdzeʃczy grziwen