Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 640
Redzlawcowice induccio. Testes nobilis Nemyri de Redzlawcowice: primo debet ducere duos scabinos: Petrum et Nicolaum et duos consules de Gorka: Adam et Petrum — Rotha:

yako Byerzemi knaʃzey prziʃandze
yøʃzeʃzmy prziʃzøgli pyrzwe ʃnacz yʃze
nemyr nyedal vʃtacz roku wna
ʃzem prawýe na Micolaya oczter
dzeʃczy grzywen a nÿ ʃtraczyl.