Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1398 Pisarz: 6 Numer roty: 64
Testes Johannis de Penkÿ contra Petrum de Wisslauicze: Florianus de Marcouicze, Gregorius ibidem, Nicolaus de Mroczkowsky, Nicolaus de Poclathy, Nicolaus de Olszicze, Jabobus de Strzeskouicze:

Thaconam p.b. yʃvothi + yacotho ʃwaczi
mi czo potr zalowal ouol na Jana
wteg gÿ rzeczi potwarza komu
ten vol newcradzon