Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 639
Brodowo. Item rotha, qua iurabit Albertus de Brodowo ad instanciam Katherine de Nyetrzanowyce:

Tako mu pomoʃzy bog
etc. yakoʃm ya panÿe netrzanow
ʃke nyepozywal o kaplø wducho
wne prawo nyetrzanowʃkø.