Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 638
Induccio Bloszeyewo. Testes strennui Andree de Bloszeyewo et Margarethe eius conthoralis ad instanciam Jaroslai, Bogussii et Janussii fratrum germanorum et Johannis de Czman: primus Pyotrek Yeszersky, divisor, secundus Wyrzbyantha de Crothoszyno, eciam divisor, sed eo perdere non debet, tercius Olbracht de Placzky, qui presens fuit, quartus Stachnik Rogalynsky, qui presens fuit, quintus Vincencius de Meczewo, sextus acussius de Meczewo — Rotha divisorum:

yakoʃmÿ bili dzelczamy y (roʃ)dzeli(li)ʃmý
wýekugým dzalem, pana Jara
ʃlawa yʃgego braczø, ʃpanýø Jan
drzeyewø yʃgýandrzeyem, y wydze
liliʃmÿ trzeczø czanʃcz Mlinow yan
drzeyewý yʃpanÿø, ytrzeczø czanʃcz
Radzewa a thø czanʃcz dzerʃzy po
coynye powýdzelenýv trzi latha y
druga trzi latha. ...