Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 637
Induccio Bnin. Testes virtuose Wyanczoszcze de Mÿeczewo ad instanciam Paszkonis de Roszcowo: primus Czaslaw de Grabowyecz, secundus Nicolaus filius eius, tercius Albertus filius Wyrzbyanthe de ibidem, quartus Przestamp Cotyh de Swýecotký, quintus Szemek de Czman, sextus Albertus frater Cothow de Swyecotky — Rotha:

ÿako tho ʃwyadczø yako wyâczoʃka wnýoʃla ʃzeʃcz adwadzeʃcz grzywen
poʃagu vdzedzycztwo (do) (mroczek ) a tamo gych
nyewzÿøla zaʃzÿø.