Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 634
Gora. Item virtuosa Margaretha de Gora habet statuere advocatum videlicet Crutkonem de Coszmin una cum scabinis ad nstanciam Jacobi de Vlawa, qui venientes sic debent dicere:

Byerzemi kna
ʃzey przyʃzyandze gýøʃze[m]ʃzmý pyrzwe
prziʃzýangli, yʃze pan Jacub zapo
wyedzal wnaʃzem prawýe liʃt
wyenný marzgorzaczyn zgorÿ.