Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 633
Gurowo induccio. Testes Voyslai de Gurowo ad instanciam Boguchwali de Nadarszice: primus Marcussius de Micolayewyce, qui presens fuit dum pecunias dedit, secundus Paszko de Goczalkowo, qui presens fuit, tercius Jaroslaus de Goczalkowo — Rotha:

yako [tl] przitem bili yʃze voy
ʃlaw zaplaczil zaboguchwa
la trzy grzywinÿ przeʃwyer
dunka.