Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 632
Rotha subsequentis:

yako przitem bili yʃze paný Swÿ
anchna otpuʃczila woyʃlaowy
polczwarty grzywný, zagego
ʃcodø y take [troye] (dwoýe) ʃcota ya
ko trzi grzywnÿ. ...


Induccio Nadarszice. Testes Woyslai de Nadarszice contra Swyanchna de Gorka: primus Boguchwal de Nadarszice, qui presens fuit, secundus Mathias de ibidem, qui presens fuit, tercius Sandiuogius de Chwalicowice, quartus Stephanus Philipowycz de Grzibowo, quintus Wraczlaw de Chwalicowycze, sextus Borzislaus de ibidem.