Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 631
Induccio Staw. Testes Dobromiri de Staw ad instanciam Andree de ibidem: primus Drogoslaus de ibidem, secundus Stach de Vnÿa, tercius Nicolaus Grawdzýcz de Vangri, quartus Philippus de Soleczna, quintus Swyanch de Nadarszice, sextus Petrus Nadarsziczsky — Rotha :

yako czʃo dzerʃzy dobromir thø
dzelniczø tho dzerʃzal pocoyne mý
mo trzidzeʃczi lath y mýmo trzi
latha nyewypuʃczaÿancz zge
dne ranky