Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 629
Induccio Chwalicowice. Testes nobilis Nicolai de Chwalicowice ad instanciam Margarethe de ibidem: primus Johannes Staszkowicz de ibidem, secundus Gardi de ibidem, tercius Nicolaus Grabyonowský, quartus Derslaus Malochowský, quintus Lenardus de ibidem, sextus Jacussius de Staw — Rotha:

yako tho ʃwyadczø ÿako Mi
colaý trzyma thø rolø wpý
anczy grzýwen wzaʃtawye
ktory margrzatha woʃnim
vcaʃowala.