Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 627
Induccio Grodzecz. Testes Stanislai de Grodzecz ad instanciam Bodzantham (!) de ibidem: primus Budzilowsky Janussius, secundus Swyansko Poloszeyewsky, divisores, qui recognoscere debent sine iuramento, quia diviserunt, testis primus Ottha Ganszorowsky, secundus Albertus de ibidem, tercius Smyslaw de Stareowyecz, quartus Johannes Grzimala de Mroczký — Rotha testibus:

yako tho ʃwyadczø yako Sta
niʃlaw roʃdzelon wyekugim dza
lem zbodzanthø y ten dzal wy
dzerʃzal pocoyne mymo trzi la
ta.