Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 29 Numer roty: 626
Rotha subsequentis:

yako tho [ʃl] yakoʃmy roʃdzelili
pacoʃlawa ʃynowczÿ (yzwo(y)czechem) wÿecugim
dzalem, yten dzal wydzerʃzal
pocoÿne mýmo trzi lata. ...


Testes nobilis Pacoslai de Grodzyecz ad instanciam Alberti de ibidem: primus Swyansko Poloszeyewsky, secundus Janussius Budzilowsky, divisores, testis tercius Smýslaw de Starcowyecz, quartus Grzymala Mroczkowskÿ, quintus Naszyøgnew Czartkowskÿ, sextus Gnewomirus de Ganszorowo.